Oferta

Pakiet prawny 7

Chronimy prawnie

Oferujemy profesjonalne w pełni dedykowane rozwiązania prawne, dopasowane dla Twoich biznesów w sieci, przygotowane przez zawodowych Radców Prawnych. Przygotujemy dla Ciebie indywidualny regulamin serwisu / sklepu / aplikacji mobilnej, opracujemy Politykę prywatności i plików Cookies zgodną z przepisami RODO.

Usługi

Polityka Prywatności i Cookies
Sklep
 • Polityka prywatności oraz Polityka plików Cookies sklepu internetowego
 • W ramach indywidualnych prac, prawnik opracuje Politykę prywatności oraz Politykę plików Cookies uwzględniający zakres pozyskiwania i przetwarzania informacji o klientach.
Serwis
 • Polityka prywatności oraz Polityka plików Cookies serwisu internetowego
 • W ramach indywidualnych prac, prawnik opracuje Politykę prywatności oraz Politykę plików Cookies uwzględniającą charakter serwisu, rodzaj usług świadczonych w serwisie oraz zakres pozyskiwania i przetwarzania informacji o użytkownikach.
Regulamin
Sklep
 • Indywidualny (dopasowany do specyfiki klienta) regulamin sklepu internetowego
 • Regulamin opracuje radcy prawny specjalizujący się w tematyce działalności e-commerce, własności intelektualnej, klauzulach niedozwolonych oraz szeroko pojętego prawa internetowego.
 • Regulamin zostanie opracowany i wdrożony po przeprowadzaniu konsultacji prawnych obejmujących ustalenie otoczenia prawnego sklepu internetowego, a w szczególności przepisów szczególnych obowiązujących sprzedawcę (np. odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, zasady oznakowania produktów).
 • Regulamin będzie uwzględniał stan prawny, orzecznictwo i wytyczne organów kontrolnych aktualne na datę jego wdrożenia w sklepie.
 • Poza regulaminem w sklepie internetowym zostaną wdrożone wymagane informacje i pouczenia kierowane do konsumentów, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami o prawach konsumentów.
 • W ramach indywidualnych prac, prawnik przygotowuje także Politykę prywatności oraz Politykę plików Cookies.
Serwis
 • Indywidualny (dopasowany do specyfiki klienta) regulamin serwisu internetowego
 • Regulamin opracuje radcy prawny specjalizujący się w tematyce działalności e-commerce, własności intelektualnej, klauzulach niedozwolonych oraz szeroko pojętego prawa internetowego.
 • Regulamin zostanie opracowany i wdrożony po przeprowadzaniu konsultacji prawnych obejmujących ustalenie otoczenia prawnego serwisu, a w szczególności wymogów prawnych dotyczących usług świadczonych w serwisie oraz technicznych aspektów jego funkcjonowania (np. dostarczanie treści cyfrowych, usługi o charakterze ciągłym, linkowanie lub inne formy korzystania z treści zewnętrznych).
 • Regulamin będzie uwzględniał stan prawny, orzecznictwo i wytyczne organów kontrolnych aktualne na datę jego wdrożenia w serwisie.
 • Poza regulaminem w serwisie internetowym zostaną wdrożone wymagane informacje i pouczenia kierowane do konsumentów, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami o prawach konsumentów.